Vissza

Együttműködés nélkül nincs ökoszisztéma

Támogatói tartalom

Kun Zsuzsanna – a Nemzeti innovációs ügynökség vezérigazgatója

Tavasz óta vezeti a Nemzeti Innovációs Ügynökséget Kun Zsuzsanna. A szakember a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem éléről érkezett az ügynökséghez azzal a céllal, hogy segítsen úgy átalakítani a szervezetet, hogy az hatékonyan tudja támogatni a magyar innovációs ökoszisztéma egészét – ötlettől a nemzetközi piacra lépésig. Ennek érdekében november 7-8-án konferenciával hívja párbeszédre az innovációban érdekelt feleket.

The content below was originally paywalled.

Eddig keveset hallottunk a Nemzeti Innovációs Ügynökségről – mi a szervezet fő célja?

A NIÜ célja az ökoszisztéma dinamizálása. A minisztériumi szakpolitika és a forrásokat kezelő hivatal mellett a mi feladatunk szolgáltatások nyújtása a szereplők felé. Kiemelt feladatunk a kultúrafejlesztés, vagyis az innovációs gondolkodás terjesztése.

Tehetséggondozó programokkal, innovációs programokkal, képzésekkel, mentorálással szólítjuk meg a legfiatalabbakat, valorizációval, szakértőink támogatásával segítjük a felnövekvőket, nemzetközi kapcsolatokkal, európai forrásokra való felkészüléssel ösztönözzük a már működő innovatív cégek továbblépését.

Ezek mellett törekszünk egy olyan adatelemzési központ létrehozására, amely mindezt az ökoszisztémát adat-alapúan támogatja és segíti.

Komplex feladatnak tűnik.

Az is. Egy már létező szegmenst segítünk olyan szaktudással, amely folyamatosan változó igényeket támogat. Az ökoszisztéma részei a különböző stakeholderek az innovatív gondolkodóktól az egyetemi képzéseken át az innovációt előtérbe helyező kis- és nagyvállalatokig, a befektetőkig és kisebb-nagyobb piaci és kormányzati szervezetekig, sőt, ide tartozik még a vonatkozó szabályozási környezet is. Célunk, hogy olyan központi információs és támogatási csomópont legyünk, amely ezeket az egymástól gyakran nagyon különböző gondolkodású entitásokat összeköti. Mindezt ráadásul úgy, hogy együttműködésük hasznára legyen mindenkinek, és közben azokra a közös építőkockákra alapozzuk mindezt, amelyek már megvannak és részben működnek a piacon.

Ambíciózus vállalás. Kifejtené részletesen ezeket az építőkockákat, és azt, hogy ezek hogyan járulnak hozzá az innováció előmozdításához?

Az innovációs ökoszisztéma különböző építőkockái, például a finanszírozás, a partnerségek, az oktatás, a rendszerre vonatkozó adatok, vagy éppen az innovációs kultúra mind-mind fontos elemei a piacnak. Minden egyes ilyen kocka döntő szerepet játszik küldetésünkben, hiszen ezekre épülnek a szolgáltatásaink.

Jó, de hogyan működnek az Ügynökség szolgáltatásai, hogy néz ki mindez a gyakorlatban?

Képzelje el ezeket az építőelemeket összekapcsolt hálózatként. Amikor egy fiatal innovátor részt vesz az ifjúsági képzési programunkon, lehet, hogy van egy ötlete, amelyet érvényesíteni kell. Validálási szakembereink ezután segíthetnek nekik koncepciójuk finomításában. Amint készen állnak az indulásra, külpiaci csapatunk segít partnerek megtalálásában és a pályázati lehetőségek felkutatásában és kiaknázásában, hogy a kapcsolatok mellett megtalálják a szükséges kutatói vagy pénzügyi erőforrásokat. Eközben tehetséggondozó és kapcsolatépítő kezdeményezéseink biztosítják a szaktudást és az együttműködések folyamatos lehetőségét. Ezek az építőelemek együtt alkotnak virágzó ökoszisztémát.

Ha jól értem akkor a különböző programok az egész társadalmat lefedik. Kinek szólnak a kínált szolgáltatások, és pontosan mit jelentenek?

A legfiatalabbaknál kezdve kiemelném, hogy a NIÜ-n keresztül speciális képzési programokat kínálunk fiatalok számára, felvértezve őket az ötleteik megvalósításához szükséges készségekkel és ismeretekkel. A Hungarian Startup University Programunkon (HSUP) keresztül többezer hallgatóval vagyunk közvetlen kapcsolatban. A program csak tavaly több mint 4000 egyetemi hallgatót kapcsolt össze 51 innovatív céggel, a fiatalokat mintegy 82 mentor segítette útjuk során.

Valljuk és látjuk, hogy az innováció csak akkor virágzik, ha a tapasztalt vállalkozók és szervezetek megosztják tudásukat és ezzel segítik a következő generációkat,

erre a tényre is építünk szolgáltatásainkban. Az új és induló vállalkozások mellett még a jól megalapozott vállalatoknak is van, hogy támogatásra van szükségük ahhoz, hogy innovatívak maradjanak.

Számukra validálási szolgáltatásokat nyújtunk, amelyek segítik ezeket a szervezeteket ötleteik érvényesítésében és a piacon való eligazodásban, így biztosítva, hogy versenyképesek maradjanak. Mindezek mellett elősegítjük a hazai és nemzetközi szervezetek közötti partnerségeket és együttműködéseket, segítve a vállalkozásokat látókörük bővítésében. De ez a munka nem egy statikus folyamat, amelynek egy nap vége lesz: ahogyan változik a világ, a piaci környezet, az általunk nyújtott szolgáltatások és persze tanácsok is változnak. Jó esetben maguk a létrejövő innovációk is befolyásolják, változtatják majd a mindennapjainkat – gondoljunk például a SEON közelmúltbéli sikereire: ez a magyar startup online csalások, az adathalászok kiszűréséhez kínál modern megoldást bankoknak, cégeknek, webshopoknak, így mondjuk aki a KLM vagy az AirFrance szolgáltatásait használja, élvezi a SEON algoritmusának biztonságtechnikai szolgáltatását is. Amit még kiemelnék ügynökségünk céljai közül, az mindezen szolgáltatások adatalapú megközelítése: mérhetővé és elemezhetővé szeretnénk tenni ezt az ökoszisztémát, így növelve a hosszú távú hatékonyságot, ezáltal a versenyképességet.

Mire számíthatunk az innovációs fesztiválon?

Terveink szerint a NIÜ minden évben ősszel rendezi meg a Budapest Innovation Festivalt, amely a teljes innovációs közösség számára éves találkozási lehetőség. Ez a fesztivál az innovációs ökoszisztéma minden elemének egyesítésére tett erőfeszítéseink csúcspontjaként szolgál, magában foglalja a különböző ágazatokból származó innovatív termékek és ötletek bemutatását, a vitaindító előadók fogadását és a hálózatépítési lehetőségek elősegítését. Célunk, hogy bemutassuk az építőkocka elemeit, halljunk inspiráló példákat hazánkból és más országokból, és serkentsük a kapcsolatépítést, partnerségeket, hiszen a sikeres hazai innovációs rendszert csak együtt tudjuk építeni.

Mit remél elérni az ilyen rendezvényekkel?

Célunk, hogy platformot teremtsünk az innovátorok számára a kapcsolatteremtésre, az együttműködésre és az elismerés megszerzésére. Több magánszemélyt és vállalkozást szeretnénk ösztönözni az innovációra, és csatlakoztatni összekapcsolt hálózatunkhoz. Végső soron arra törekszünk, hogy szervezetünket olyan információs és támogatási központtá tegyük, amely előmozdítja az innovációt, és hozzájárul országunk növekedéséhez és jólétéhez.

Next Post

Scraping Robotics: Régi technológia megújult köntösben
Back to Top