Vissza

Vállalati Szociális Térkép

Dr. Szabó Tamás PhD. – Homo Oecologicus Alapítvány

Milyen kihívások indokolják a Vállalati Szociális Térképet?

A vállalati szektorban a jó munkaerő megtartása és hatékony motiválása kiemelkedő munkáltatói célkitűzés. Napjainkra a munkáltatói márkaépítés (employer branding) a vállalati versenyképesség egyik legfontosabb dimenziójává vált.

A munkavállalók belső hangulatának pontos felmérése, illetve a domináns motivációk és attitűdök megismerése a stratégiai humánerőforrás-tervezés elengedhetetlen bázisa, amit egyszerű elégedettségmérési űrlapok, véleményládák alkalmazásával már nem elégséges kiváltani.

Az elmúlt másfél évtized hirtelen berobbanó globális válságjelenségei, krízisei (a 2008-2009-es pénzügyi és gazdasági világválság; a 2020-ban kirobbant COVID-19 koronavírus járvány) a korábbiakhoz képest sokkal inkább ráirányították a figyelmet a szervezeti rugalmasság, illetve az alkalmazkodó- és ellenállóképesség az ún. reziliencia szükségességére.

A reziliencia nem egyenlő a rezisztenciával, amíg utóbbi puszta ellenállást jelent, addig a reziliencia feltételezi, hogy a nyomásnak, krízisnek kitett egyén vagy szervezet önmaga védelmén túl törekszik a saját organizmusának hatékony megváltoztatására, egyúttal alkalmazkodva a merőben új szituációhoz és megváltozott körülményekhez.

A paradigmatikus sebességgel érkező válságszituációk elemi erővel bontják meg a status quo-t, amire szükséges reziliens választ adni. A vállalati humánerőforrás-tervezés egyre fontosabb aspektusa, hogy a munkavállalók miként tűrik a stresszszituációkat és kríziseket, továbbá a szervezeti reziliencia megerősítését szolgáló intézkedések hogyan állíthatók be a munkáltató márkaépítés folyamatába.

Mire jelent megoldást a Vállalati Szociális Térkép?

A Homo Oecologicus Alapítvány által kialakított Vállalati Szociális Térkép célja, hogy mély elméleti társadalomtudományi alapossággal megtámogatott gyakorlati kutatásmódszertant biztosítson a vállalati humánerőforrás-tervezés számára. A Vállalati Szociális Térkép alkalmas a munkavállalók körében meglévő nyílt vagy még csak rejtett konfliktusok, valamint a vezetői és beosztotti attitűdök, érzések, hangulatok és törekvések pontos detektálására. Az eredményes employer branding feltétele, hogy a munkáltató tisztában legyen a munkatársaknak a vállalat belső működési mechanizmusokkal kapcsolatos véleményével, meghatározó érzületeivel. Ezek megismerése szakmai-tudományos módszerek nélkül azonban csak rendkívül féloldalas, l’art pour l’art jelleggel valósítható meg, amely nélkülözi a stratégiai szemléletet és az empirikus tudományos módszertant. A vállalatok számára egyre fontosabb a megfelelő kompetenciával, munkahelyi hard és soft skill-ekkel, készségekkel rendelkező munkavállalók megtalálása és a vállalathoz történő bevonzása, valamint minél hosszabb ideig való megtartása. A fejlesztendő képességek, ismeretek, kompetenciák meghatározásához, azok fejlesztési operatív folyamatainak megalapozásához szintén fontos empirikus bázist biztosíthat a vállalathoz – mint munkahelyhez – kapcsolódó dolgozói elvárások, attitűdök mélyebb megismerése, részletes feltérképezése.

Komplex szociális és intézményi hatásvizsgálat Ferencvárosban

2019. október – 2020. március között Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata megrendelésére komplex szociális és intézményi hatásvizsgálatot folytattunk. Felmértük a kerületi ingatlanpiaci folyamatokat; vizsgáltuk a bölcsődei és óvodai intézmények, a kerületi gyermekvédelmi szolgáltatások, az egészségügyi alap- és járóbeteg ellátás feladatellátási paramétereit; a kapcsolódó lakossági elégedettség mértékét; egyéni és fókuszcsoportos mélyinterjúkat készítettünk az intézményvezetőkkel, stratégiai munkatársakkal. A kutatás kvantitatív paraméterei a következők voltak: nagymintás 803 fős személyes kérdőíves kutatás az önkormányzati fenntartású óvodák és bölcsődék szolgáltatását igénybe vevő szülők részvételével; 406 fős online kérdőíves kutatás a kerületi gyermek- és szociális szolgáltatások valamint a kerületben működő köznevelési intézmények megítéléséről.

Komoly fába vágta a fejszét a Homo Oecologicus Alapítvány, amikor az általunk kért kutatás és tanulmány elkészítését vállalta, de sikeresen teljesítette a feladatot! Azóta a kutatási zárótanulmányra támaszkodva több konkrét intézkedést és újítást vezettünk be, amivel optimalizáltuk intézményeink működését.

Szilágy Imre, irodavezető Humánszolgáltatási Iroda, Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzata

A kutatás kvalitatív paraméterei a következők voltak: négy fókuszcsoport összesen 28 fő (óvoda- és bölcsődevezetők; egészségügyi alapellátásban dolgozók; kerületi gyermek- és szociális intézményvezetők) részvételével; személyes mélyinterjúk hat fő (önkormányzati hivatali vezetők; magánbölcsőde vezetők; kerületi főépítész) részvételével; kerületi jogszabályok, OSAP jelentések; belső dokumentumok; intézményi stratégiák szintetizálása. A kutatási zárójelentést Budapest IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata elfogadta, majd hivatalosan is nyilvánossá tette a következő internetes elérhetőségen: https://www.ferencvaros.hu/wp-content/uploads/2020/12/HOEC_FERENCVAROS_SZOCIA-LIS-ES-INTEZMENYI-HATASVIZSGALAT_VEGLEGES-ANYAG_20200331.pdf

A Homo Oecologicus Alapítványt 2013-ban hozták létre egyetemi oktatók és tudományos kutatók azzal a céllal, hogy különböző kutatási és oktatási-, képzési programok révén erősítsék az állampolgári tudatosságot és ismeretanyagot a gazdasági, társadalmi, valamint a környezeti fenntarthatóság területén. Hivatalos stratégiai együttműködő partnerünk a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ), mint a legnagyobb hazai önkormányzati szövetség. A Homo Oecologicus Alapítvány az önkormányzati területen kifejtett szakmai tevékenység elismeréseként TÖOSZ Emléklap kitüntetésben részesült 2020. szeptemberében. Az Alapítvány 2019. óta tagja a TÖOSZ Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Irányító Bizottságának (TÖOSZ LÖGY IB), valamint a 2021 tavaszán megalakult az Európa Tanács Európai Kiváló Kormányzás Védjegy (ELoGE) nemzeti bizottságában is részt vesz. A Homo Oecologicus Alapítvány az elmúlt közel évtized során olyan különböző stratégiai kutatásokat gondozott, mint: termékhamisítási- és fogyasztóvédelmi, digitális oktatásfejlesztési jellegű, valamint városi, fővárosi kerületi szociális térképek, ifjúsági és idősügyi koncepciót megalapozó kutatások, intézményi hatásvizsgálatok. Továbbá olyan speciális tematikájú képzési programok fűződnek a Homo Oecologicus Alapítvány nevéhez, mint az Épületenergetikai Civil Akadémia, az első ízben 2020-ban megtartott Smart Leader önkormányzati vezetőképző program, valamint az 2021 tavaszán elindított Digitális Tanoda program.

A Vállalati Szociális Térkép módszer- és eszközrendszere

  • kérdőíves felmérések;

  • mélyinterjúk; fókuszcsoportok;

  • vállalati dokumentumelemzés;

  • ábrák és infografikák;

  • vállalati szociális célpiramis

  • SWOT-analízis.

Célunk hatékony segítséget nyújtani a vállalat számára a belső munkavállalói szolgáltatások továbbfejlesztésére és bővítésére, javaslatok szolgáltatási integrációkra, valamint információs segítség a vállalati készség- és kompetenciaképzések számára, Támaszkodunk a Homo Oecologicus Alapítvány saját fejlesztésű online kérdőívszerkesztő felületére, a rendelkezésre álló módszertani anyagokra, illetve a vállalati, állami- és önkormányzati, valamint a civil szektorban tapasztalatokkal rendelkező szakértőink munkájára.

Next Post

A DAO-k jelenthetik a web 3.0 és a kialakulóban lévő kriptogazdasági rendszer alapjait
Back to Top