Vissza

Fentről nem látszanak az országhatárok, a különbözőségek, és a napi problémák

Zentai István – SpaceBuzz alapító, projektvezető

Zentai István a SpaceBuzz Hungary Oktatástámogató, Klíma- és Környezetvédelmi Alapítvány kuratórium elnöke a következő generáció klíma- és környezetvédelmi tudatosságának megoldását egy oktatási program országos bevezetésében látja.

Mind a mai napig összesen 630 ember járt az űrben. Miről számoltak be azok, akik átélték a nem mindennapi élményt?

Az illetők legyenek űrhajósok vagy űrturisták (e két fogalom nem azonos), egyöntetűen arról számoltak be, hogy olyan tudatállapotba kerültek, ami addig számukra ismeretlen volt. Ennek az állapotnak a leírására az áttekintő hatást kifejezést alkalmazzuk (Overview Effect). Az áttekintő hatás pszichológiai kifejezés, alapvetően egy kognitív nézőpont változást ír le. Félelemmel elegyített, mély megértésélményről van szó, kiegészülve egy erősebb felelősségtudat megszületésével. Mindezt a hatás váltja ki az a látvány, amikor a Föld légkörétől eltávolodva az űrből visszapillantva a bolygóra, megtapasztalják annak törékenységét, védtelenségét. Szembesülnek azzal, hogy fentről nem látszanak az országhatárok, a különbözőségek, a problémák. Csak azt látják, hogy a világűr végtelen sötétségében ott van egy kéklő, üveg karácsonyfadísz törékenységű valami, ami a mi életterünk a Föld. Továbbá látják azt a hártya vékony réteget, ami körülveszi bolygónkat, ami nem más, mint a légkör. Az a légkör, aminek köszönhetően kialakulhatott és fennmaradt mindezidáig a földi élet.

A SpaceBuzz űrprogramnak, vagy inkább oktatási program tekinthető?

A SpaceBuzz egyértelműen egy oktatási program. Többek közt abból a felismerésből kiindulva, hogy egy rendszert teljességében kívülről lehet tanulmányozni, megismerni. Oktatási programunk eszköze az űrutazás, amelynek segítségével a gyerekek átélik mindazon élményeket, még ha virtuálisan is, amit a valódi űrben tartózkodó emberek élnek át. Fontosnak tartom megemlíteni, hogy oktatási programunk célja túl azon, hogy a gyerekeket (10-12 éves korcsoport) érzékenyíti a klíma- és környezetvédelem témakörében, érdeklődésüket a STEM (magyarul MTMI) terület felé, azaz a természettudományok irányába tereli. Ez különösen fontos napjainkban, mivel egyre kevesebb fiatal választja továbbtanulási irányként a természettudományos területeket. Ennek eredményeként egyre kevesebb természettudományokban jártas szakember jelenik meg a munkaerőpiacon. Márpedig a jövő kihívásainak megoldása elsősorban ilyen szakembereken múlik.

Hogyan épül fel a Spacebuzz programja és mi a szervezet küldetése?

A SpaceBuzz program egy teljesen új kísérleti fázisban lévő oktatás, amelynek Magyarországon túl vagyunk az első pilot programján. A pilot program 12 leckéből, ahogy mi mondjuk küldetésből állt és a 6. küldetés után azok a gyerekek, akik sikerrel teljesítették addigi küldetéseiket részt vehettek egy negyedórás VR űrutazáson. A 12 küldetés 4 egyenlő szakaszra osztható. Az első szakaszban a gyerekek a világűrt ismerik meg, a másodikban naprendszerünket, a harmadikban Földünk élő és élettelen környezetét. A 4. szakasz talán a legizgalmasabb. Ez a fejezet arra összpontosít, hogyan tudunk segíteni a Föld bolygónknak, pontosabban arra, hogy az életet adó feltételrendszere fennmaradjon. Ehhez a tanulók először a környezeti/ökológiai lábnyom fogalmát sajátítják el és saját ökológiai lábnyomukat is kiszámolják, majd azon dolgoznak, hogy védhetik meg bolygónk életet biztosító tulajdonságait. Végül a gyerekek egy zöld, fenntartható életmód javaslatát készítik el iskolájuk számára. Szervezetünk küldetése, hogy a fenti célokat élményalapú oktatással érjük el, azaz a gyerekek úgy tegyenek szert tudásra, hogy közben észre sem veszik, hogy tanulnak. Ennek az élményalapú oktatási módszernek egy másik fontos jellemzője az úgynevezett STE(A)M oktatás. Ennek lényege, hogy reál és humán tantárgyakat egymással mixelve oktatunk. Jelenségekre koncentrálunk és az azokban megjelenő többrétű tudásra, mintsem tantárgyakra bontás hátára. Összefoglalva célunk, küldetésünk a STE(A)M oktatási módszer elterjesztése, a jövő generációinak klíma- és környezetvédelmi gondolkodásmódjának és magatartásának felelősségteljesebbé tétele, valamint érdeklődésük felkeltése és kiszélesítése a természettudományos tárgyak irányába, mindezt élményalapú oktatással.

A nonprofit szervezetetek épp a megvalósításhoz szükséges erőforrás biztosításán dolgozik. Mikorra érkezhet meg Magyarországra a SpaceBuzz rakéta és milyen feltételeknek kell teljesülni?

Valóban, Alapítványunknak nagy kihívást jelent, hogy a pilot program után, – amely nem jöhetett volna létre nemzetközi konzorciumunk (holland, francia, olasz, magyar) sikeres Erasmus+ pályázata, valamint eddigi támogatóink közreműködése nélkül – folytathassuk a SpaceBuzz ingyenes oktatási programot magyar iskolák számára határon innen és túl.

Mi kell ehhez? Tananyag (tanulói munkafüzetek, tanári kézikönyv, STEM útmutató), VR film és természetesen a SpaceBuzz rakéta. Továbbá szükség van azokra a szakemberekre, akik a SpaceBuzz oktatási módszerre fel tudják készíteni a résztvevő iskolák pedagógusait. Jelenleg rendelkezünk a tananyaggal, amelyet egyébként a pilot program tapasztalatai alapján folyamatosan megújítunk, fejlesztünk és megvannak azok a szakembereink, akik a programhoz csatlakozó iskolák pedagógusait fel tudják készíteni. VR filmünk is van, azonban ezt újra szeretnénk forgatni. A VR utazás parancsnokának a jelenlegi holland űrhajós (Andre Kuipers) avatárja helyett magyar űrhajós (Farkas Bertalan vagy a HUNOR program kiválasztottja) avatárját szeretnénk. Továbbá az VR űrutazás jelenleg többek közt holland területek felett repül el. Az általunk elképzelt VR űrutazás ehelyett a Kárpát medencét mutatná be az űrből. A legnagyobb kihívás azonban a SpaceBuzz rakéta. Ilyen jelenleg összesen kettő van a világon, mindkettő Hollandiában. Ezek rendelkezésre állása egyfelől bizonytalan másfelől nagyon költséges. Ezért Alapítványunk megterveztette a magyar SpaceBuzz-HU rakétát. Rendelkezünk a megvalósításhoz szükséges szakemberek, vállalatok árajánlataival, annak érdekében, hogy megvalósuljon a SpaceBuzz-HU.

Jelenleg folyamatban van a második pilot programunk, amelyhez valószínűleg még a holland rakétát fogjuk használni, de nagyon bízunk benne, hogy a következő tanévre már az oktatás „hadrendjébe” állíthatjuk a magyar rakétát. Általában ilyenkor a következő kérdés az, hogy ennek mi a költsége. A jelenlegi árajánlatok alapján kb. 400.000 €. Ez nagyon sok pénz, persze mihez képest. Ha például azt nézzük, hogy tavaly, egy napra, 4.250 € költsége volt annak, hogy a rakéta Magyarországon legyen akkor nem is olyan sok. Akkor se tűnik soknak, ha azt nézzük, hogy évente legalább 20.000 kisdiáknak tudjuk biztosítani a SpaceBuzz oktatást és azon belül a VR űrutazás élményét.

Nagyon reméljük és bízunk benne, hogy egyre többen (magánszemélyek, civil szervezetek, a gazdasági és politikai élet szereplői és mások) fel fogják ismerni, hogy a pénzbeli megtérülésen (ROI) túl nagyon fontos a társadalmi hasznossága, megtérülése (SROI) egy beruházásnak.

Álláspontunk szerint a SpaceBuzz egy ilyen, társadalmi megtérülés szempontjából jó program. Fontosnak tartom azonban hozzátenni, hogy üzleti tervünk túl azon, hogy az iskoláknak az oktatást ingyenesen biztosítjuk pénzügyileg is eredményes tevékenységet mutat. Ennek alapja, hogy egy évben kb. 180 tanítási nap van. Az egyéb napokon a berendezést üzleti alapon tudjuk futtatni, de ennek részletei túlnőnek ezen a beszélgetésen. Jelenleg is fut egy közösségi finanszírozási kampányunk, valamint Alapítványunk támogatására egyéb lehetőségek is kínálkoznak. Büszkék vagyunk, hogy Dr. Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos a SpaceBuzz program védnöke, hogy elvi éllel elismeri és támogatja tevékenységünket a Klebelsberg Központ, az Oktatási Hivatal, valamint egyre több szervezet és cég ismeri el programunk értékeit.

A VR terjedésével egyre csökken a belépési küszöb az élmények megismerésére, azonban köztudott, hogy bizonyos kor alatt nem ajánlott a VR szemüvegek használata. Mi a korhatár a SpaceBuzz esetén?

Ez így igaz. Annak idején mikor Hollandiában kidolgozták ezt az oktatási programot komoly kutatásokat folytattak, amely egyebek mellett ezt a kérdéskört is érintette. A kutatás vezetője Max M. Louwerse professzor volt, aki a Tilburg egyetem mesterséges intelligencia és kognitív tudományok tanszékének vezetője.

A kutatás eredménye határozta meg, hogy SpaceBuzz oktatási program céljait leghatékonyabban a 10 – 12 éves korosztályban tudja elérni és a VR attrakció nem lehet 15 percnél hosszabb.

Milyen rövid és hosszú távú pozitív változásokra számítotok azoknál a fiataloknál, akik részt vesznek a programban?

A kísérleti program során úgy a tanároknál, mint a gyerekeknél több alkalommal is kérdőíves kutatást folytattunk. Az oktatás megkezdése előtt és utána, a VR űrutazás előtt és után, illetve a tanárok esetében minden egyes küldetés után. Kedvező hatásokat tapasztaltuk: ami a legfontosabb a gyerekek felismerték a klíma- és környezetváltozás problematikáját és megértették. Egyértelműen javult a kísérleti programban résztvevő gyerekek együttműködési kreatív és kommunikációs kompetenciája. Kiemelném, hogy a megkérdezett gyerekek 99%-a arra a kérdésre, hogy barátainak javasolná-e a SpaceBuzz oktatásban és VR űrutazáson a részvételt, igennel válaszolt. eggyőződésünk, hogy ez a program egyéb hatásai mellett, inspirálja a gyerekeket a világűr irányába és – ha nem is válnak űrhajóssá, – jogászként, tanárként, pénzügyi, gazdasági szakemberként úgy fognak elhelyezkedni, hogy valamilyen szinten kapcsolódik majd tevékenységük az űrkutatáshoz, az űrtevékenységhez.

Magyarország egyre nagyobb fókuszt helyez az ESA, azaz az Európai Űrügynökséggel való együttműködésre és arra, hogy minél több vállalkozás tekintsen lehetőségként űriparra. Ebben látsz komoly potenciált a következő generáció számára?

Teljes mértékben! Sokan csak legyintenek, viccelődnek azon, hogy Magyarország mit keres az űrben. Nekik ajánlom figyelmükbe azokat a magyar tudósokat, kutatókat, szakembereket, akik nemzetközi hírnévre tettek szert az űr kutatása, űrtevékenységük során. A mai kor emberének mindennapi életében észrevétlenül jelen van az űripar az űrtevékenység. A kommunikációban, a navigációban, a meteorológiai előrejelzésekben, a háborúkban és a sort folytathatnám. A világűrnek gyakorlatilag egy újrafelosztása zajlik. Ki, hová tud elhelyezni műholdat. Ki, milyen adatokhoz, milyen feltételekkel férhet hoz- zá. Ki és hogyan aknáztathatja ki a világűrben található természeti kincseket. Ki és milyen feltételekkel alapíthat mondjuk egy hold bázist. Olyan új szakmák fognak megjelenni, amelyekre ma még nem is gondolunk. Van már pár ötletünk, például űrbányászat, űrszemét begyűjtés, egy majdani Hold esetleg Mars kolónián a mezőgazdasági termelés és sorolhatnánk. Nagyszerű, hogy ma már Magyarországnak is van önálló űrstratégiája. Több tucat űriparral foglalkozó sikeres startup született és születik és jópár, nemzetközi szinten is „nagy játékosnak” tekinthető magyar cég is van. Számomra vitathatatlan, hogy a következő generáció, sőt generációk számára az űripar fantasztikus lehetőségeket biztosíthat. Ehhez mondjuk azért nem ártana, ha nemcsak a gyerekek, de a gazdasági, politikai döntéshozók és szereplők is komolyabban vennék a klímaváltozás és a Föld kizsákmányolásának problémáját. Igaz, hamarosan a mai gyerekek lesznek ezekben a pozíciókban és ez reménykeltő…

Next Post

Nem az a fontos, hogy olcsó legyél, mert a piac képes megfizetni a magasabb árat is…
Back to Top